Ultima

Ultima Revisjon 

 

Ultima Revisjon AS er et firma som driver med revisjon, regnskap og rådgivning. Vi kan bistå med attestasjoner, verdsettelse, fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse, omdanning, avvikling og evt. øvrige forhold som naturlig har sammenheng med revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt fokus er kompetanse, fleksibilitet og tilgjengelighet.

 

Vår visjon er kort sagt å gi våre kunder en trygg og tillitsvekkende opplevelse.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Kanskje vi sammen kan finne gode løsninger?

 

Som følge av ferieavvikling vil kontoret med ujevne mellomrom dessverre er ubemmannet. Vi ber dem defor ta kontakt per epost eller telefon for å avtale tidspunkt, for å være sikker på at kontoret er bemannet. 


Når det gjelder Coronapandemien følger vi myndighetenes til enhver tids anbefalte retningslinjer. Dette kan medføre at kontoret er ubemannet. 

Se ellers Askøy kommunes hjemmeside samt regjeringens hjemmeside for oppdatert informasjon om gjeldende påbud, retningslinjer, oppfordringer m.v.. 


For informasjon knyttet til krisepakker, regelverk m.v. under Coronapandemien vises til følgende lenker:

Revisorforeningen: https://www.revisorforeningen.no/fag/tiltak-fra-myndighetene-for-a-handtere-koronakrisens-konsekvenser-for-bedrifter-og-ansatte/

Regnskap Norge: https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situasjonen//