Ultima

Ultima Revisjon 

 

Ultima Revisjon AS er et firma som driver med revisjon, regnskap og rådgivning. Vi kan bistå med attestasjoner, verdsettelse, fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse, omdanning, avvikling og evt. øvrige forhold som naturlig har sammenheng med revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt fokus er kompetanse, fleksibilitet og tilgjengelighet.

 

Vår visjon er kort sagt å gi våre kunder en trygg og tillitsvekkende opplevelse.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Kanskje vi sammen kan finne gode løsninger?

 

Som følge av Coronapandemien følger vi myndighetenes oppfordringer, retningslinjer, påbud m.v. i tilknytning til dette. Dette medfører at kontoret med ujevne mellomrom dessverre er ubemment, og vil være ubemannet så lenge myndighetenes oppfordring om hjemmekontor vedvarer.

For dem som likevel har behov for å møtes ber vi om at dere tar kontakt per epost eller telefon for å avtale tidspunkt. Vi beklager ulempene dette vil medføre, men håper samtidig at dette bidrar til redusert smitterisiko. 

Se ellers Askøy kommunes hjemmeside samt regjeringens hjemmeside for oppdatert informasjon om gjeldende påbud, retningslinjer, oppfordringer m.v.. 


For informasjon knyttet til krisepakker, regelverk m.v. under Coronapandemien vises til følgende lenker:

Revisorforeningen: https://www.revisorforeningen.no/fag/tiltak-fra-myndighetene-for-a-handtere-koronakrisens-konsekvenser-for-bedrifter-og-ansatte/

Regnskap Norge: https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situasjonen//