Revisjon

Revisjon

 

Vi utfører oppdrag innen lovpålagt revisjon, samt rådgivningstjenester av ulik art. Vi er en kvalifisert diskusjonspartner ved vurdering av estimater,

regnskap, skatt, merverdiavgift og andre .

 

Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av regnskapsrapportering er vesentlig. Vi kan bistå Dem med gjennomgang av virksomhetens rutiner, som vil bidra til å sikre pliktig regnskapsrapportering rettidig. Gode rutiner kan og sikre at virksomheten får bedre fokus på fakturering, og derigjennom bedre likviditet.

 

En skriftlig revisoruttalelse som kan vedlegges regnskapet ved utsendelse til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører kan være vesentlig for å holde transaksjonskostnadene lav, og bidra til å sikre selskapet gode avtaler/kontrakter.

 

Det er og en del krav til revisorbekreftelser i lov og forskrift. Dette kan gjelde redegjørelser rundt transaksjoner med nærstående, revisjon av mellombalanse ved ekstraordinært utbytte, revisjon av skattefunn, momsrefusjoner m.v..

 

Vi kan bistå med rundt forholdene som nevnt over. Innen vår kjernevirksomhet kan vi og bistå med blant annet:

 

  • Revisjon
  • Stiftelse av selskaper
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Attestasjoner og lignende hvor det er krav om bekreftelse fra revisor
  • Fusjon og fisjon
  • Kapitaløkning og kapitalnedsettelse
  • Avviklingsregnskap
  • Økonomisk rådgivning
  • Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding
  • Begrenset revisjon og avtalte kontrollhandlinger