Rådgivning

Rådgivning

 

Noen av våre rådgivningstjenester:

 

• Vurdering og bistand ved konsernstrukturering

• Arbeid med forretningsplan

• Fisjoner

• Regnskaps- og finansieringsanalyser

• Fusjoner

• Budsjettering

• Bistand ved selskapsstiftelse

• Søknader (Innovasjon Norge, bank, offentlige myndigheter m.m.)

• Finansieringsbistand

• Bistand på styrearbeid og generalforsamlinger